ABAX ETRIP


Hva kan ETRIP gjøre for bilparken i din bedrift?

Elektronisk kjørebok

Med ETRIP elektronisk kjørebok og med vår hjelp til implementering av et korrekt bilhold elimineres risikoen både for bedriften og den ansatte.

Moduler

ETRIP har et bredt utvalg av moduler for bedre oversikt og kontroll av bedriftens bilhold. klikk her for å lese mer.